UBD per 2022

Vanaf het belastingjaar 2022 is de regeling waarbij de Belastingdienst van administratieplichtigen informatie over uitbetalingen aan derden wil ontvangen uitgebreid. De oude regeling stond ook wel bekend als 'de IB47-regeling'. 

Met ingang van 2022 moeten inhoudingsplichtigen en collectieve beheersorganisaties (hierna: cbo's) verplicht en op eigen initiatief die gegevens aanleveren, dus zonder expliciete uitnodiging van de Belastingdienst.


Handleiding

Meer over de regelgeving werkwijze en de verschillen per type uitbetaler en de foutmeldingen leest u in de  handleiding Gegevensaanlevering van Uitbetaalde Bedragen aan Derden.

 

Vraag en Antwoorden document

Download hier Vragen en Antwoorden Uitbetaalde Bedragen aan Derden (UBD) document 
 

Voor vragen over de wijze van aanleveren

Bekijk hiervoor het UBD aanleverschema.

 

Voor overige vragen

Meer vragen en antwoorden kunt u terugvinden op de Veelgestelde vragen pagina.

 

Reactie schriftelijke uitstelverzoeken UBD 2022

Heeft u een schriftelijk verzoek tot uitstel ingediend bij uw Belastingkantoor van aanleveren uitbetaalde bedragen aan derden 2022? Dit verzoek wordt gehonoreerd tot uiterlijk 3 april 2023. Van dit uitstel ontvangt u binnenkort een schriftelijke reactie van ons.