UBD per 2022

Vanaf 1 januari 2022 geldt een wetswijziging die betrekking heeft op de uitbetaalde bedragen aan derden. Vanaf 1 januari 2023 moet u op een nieuwe manier aanleveren. Hierover leest u meer in de handleiding Gegevensaanlevering van Uitbetaalde Bedragen aan Derden.