Aanmelden voor een account op het Gegevensportaal

Het Gegevensportaal is bedoeld voor bedrijven, instellingen en personen die op uitnodiging van de Belastingdienst (contra-)informatie bij ons aanleveren voor bijvoorbeeld controle, internationale gegevensuitwisseling en de vooringevulde aangifte.

Voor bepaalde gegevensstromen kunt u zelf een account bij ons aanvragen, voor andere aanleveringen wordt u door ons geautoriseerd.

Opgaven Derden Uitbetalingen (IB47)

Hebt u iemand betaald voor bepaalde werkzaamheden of diensten? Dan moet u de uitbetaalde bedragen misschien aan ons aanleveren. Dat moet als degene die de betalingen krijgt, aan deze 2 voorwaarden voldoet:

Deze betalingen moet u bijvoorbeeld aanleveren:

Hebt u nog geen account op het Portaal Derden Uitbetalingen? Klik dan hier om een account aan te vragen.

Aanleveren FATCA/CRS gegevens

Via het aanmeldingscherm FATCA/CRS kunnen financiële instellingen (of hun aanleveraars) zich bij de Belastingdienst melden, als zij:

- voor het eerst gegevens willen gaan aanleveren over hun rekeninghouders in het kader van de FATCA en/of CRS-regelgeving.
- willen aangeven geen reportable accounts te gaan aanleveren in het kader van FATCA en/of CRS.

Heeft u zich al aangemeld of wordt u al uitgenodigd voor het leveren van gegevens betaal- en spaarproducten, beleggingsproducten, nettolijfrentespaarrekeningen en -beleggingsrechten en/of leenproducten? Dan hoeft u zich niet opnieuw bij ons aan te melden, u wordt automatisch opnieuw uitgenodigd.

Notificatie Country-by-Country

Per 1 januari 2016 moeten multinationale groepen met een geconsolideerde groepsomzet vanaf EUR 750 miljoen jaarlijks aan de Belastingdienst gaan rapporteren over onder meer hun winsten, betaalde belasting en activiteiten, per land. Dit geschiedt aan de hand van een door de OESO ontwikkeld sjabloon (het landenrapport).

Groepsentiteiten met een fiscale woonplaats in Nederland die onderdeel uitmaken van een multinationale groep, dienen zich hiertoe jaarlijks te melden op het CBC notificatieportaal om aan te geven welke entiteit van de multinationale groep zal rapporteren.

Notification Country-by-Country

As of 1 January 2016, MNE groups with an annual consolidated group revenue equal to or exceeding EUR 750 million have to provide – on an annual basis – tax administrations with information about e.g. their profits, income taxes paid and activities. A template developed by the OECD will be used for this reporting obligation (the CbC report).

Constituent Entities which are resident for tax purposes in the Netherlands that are part of an MNE Group to which the CbC-reporting legislation is applicable, are required to provide a yearly notification via the CbC notification portal (select 'English' at the top-right of the page) which of the entities within the group is the Reporting Entity.