Toegankelijkheid

Om te laten zien hoe toegankelijk onze websites zijn, zijn wij verplicht om voor onze website toegankelijkheidsverklaringen te maken en te publiceren. In de verklaring staat welke maatregelen wij hebben genomen en nog zullen nemen, inclusief een planning, om de website toegankelijk te maken en te houden. Deze verklaringen zijn altijd actueel.

Klik hier om de verklaring van deze en andere Belastingdienst websites te raadplegen