Software ontwikkelen

Bent u softwareontwikkelaar en gaat u software ontwikkelen voor één van de volgende stromen:

- bank- en beleggingsproducten
- verzekeringsproducten
- eigenwoning- en lijfrentesparen
- verleende kinderopvang 
- derden uitbetalingen

Of gaat u dit als onderneming zelf doen? Dan kunt u zich voor de specificaties en voor ondersteuning aanmelden bij 
Ondersteuning Digitaal Berichtenverkeer. Het aanmeldformulier en meer informatie vindt u op odb.belastingdienst.nl
Of neem contact op met de servicedesk via: servicedesk.odb@belastingdienst.nl.