Software ontwikkeling / development

Bent u softwareontwikkelaar en gaat u software ontwikkelen voor één van de volgende stromen:

Of gaat u dit als onderneming zelf doen? Dan kunt u zich voor de specificaties en voor ondersteuning aanmelden bij 
Ondersteuning Digitaal Berichtenverkeer. Ga naar de ODB webiste voor het aanmeldformulier en meer informatie
Of neem contact op met de servicedesk.


Are you a software developer and are you going to develop software for one of the following streams:

Or are you going to do this yourself as a company? Then you can register for the specifications and for support at
Support Digital Messaging. Go to the ODB site for the registration form and to learn more. Or contact us via the service desk.