Software ontwikkeling / development

Bent u softwareontwikkelaar en gaat u software ontwikkelen voor één van de volgende stromen:

- bank- en beleggingsproducten
- verzekeringsproducten
- eigenwoning- en lijfrentesparen
- verleende kinderopvang 
- derden uitbetalingen
- Country-by-Country rapportage
- Grensoverschrijdende fiscale constructies

Of gaat u dit als onderneming zelf doen? Dan kunt u zich voor de specificaties en voor ondersteuning aanmelden bij 
Ondersteuning Digitaal Berichtenverkeer. Het aanmeldformulier en meer informatie vindt u op odb.belastingdienst.nl
Of neem contact op met de servicedesk via: servicedesk.odb@belastingdienst.nl.


Are you a software developer and are you going to develop software for one of the following streams:

- banking and investment products
- insurance products
- home and annuity savings
- provided childcare
- third party payouts
- Country-by-Country Reporting
- cross-border arrangements

Or are you going to do this yourself as a company? Then you can register for the specifications and for support at
Support Digital Messaging. The registration form and more information can be found at https://odb.belastingdienst.nl/en/ .
Or contact the service desk via: servicedesk.odb@belastingdienst.nl.