Veelgestelde vragen

Aanmelding levering FATCA/CRS-gegevens: algemeen
Wat is het doel van het aanmeldingsportaal?

Via het aanmeldingsportaal kunnen financiële instellingen (of hun aanleveraars) zich bij de Belastingdienst melden, als zij:

- voor het eerst gegevens willen gaan aanleveren over hun rekeninghouders in het kader van de FATCA en/of CRS-regelgeving.
- willen aangeven geen reportable accounts te gaan aanleveren in het kader van FATCA en/of CRS.

Heeft u zich al aangemeld of wordt u al uitgenodigd voor het leveren van gegevens betaal- en spaarproducten, beleggingsproducten, nettolijfrentespaarrekeningen en -beleggingsrechten en/of leenproducten? Dan hoeft u zich niet opnieuw bij ons aan te melden, u wordt automatisch opnieuw uitgenodigd.

Terug naar boven
FATCA: Ik heb me al aangemeld bij de Amerikaanse Belastingdienst, de IRS. Is dat niet voldoende?

Nee, voor Nederland en Bonaire, St. Eustatius en Saba is afgesproken dat de Belastingdienst de FATCA gegevens van financiële instellingen verzameld en doorlevert naar de Verenigde Staten. Om dit te kunnen doen moet u zich ook bij ons aanmelden. U bent zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van de juiste informatie.

Terug naar boven
Hoe weet ik of mijn organisatie FATCA en/of CRS gegevens moet aanleveren?

FATCA: Is uw organisatie een in Nederland gevestigde financiële instelling? Dan kunt u verplicht zijn gegevens aan ons door te geven over US persons. Dit geldt ook voor financiële instellingen die zijn gevestigd op Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Wij sturen deze gegevens door aan de belastingdienst van de Verenigde Staten (IRS). Dit gebeurt op basis van de Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) en de tussen Nederland en de Verenigde Staten gesloten Intergovernmental Agreement. U moet deze gegevens ieder jaar aan ons doorgeven. De FATCA is een wet die zorgt voor een juiste belastingheffing over vermogensbestanddelen in de Verenigde Staten.

Weet u niet zeker of u informatie moet doorgeven? Vraag uw adviseur dan om een Legal Opinion.

CRS: Vanaf 1 januari 2016 stellen financiële instellingen het fiscale woon- of vestigingsland van hun klanten vast. Dat doen die instellingen volgens wettelijke identificatievoorschriften. Dit is een voorbereiding op de uitwisseling van financiële gegevens door belastingdiensten vanaf 2017.
Ruim 95 landen hebben afspraken gemaakt over de automatische uitwisseling van financiële gegevens van personen en organisaties volgens de zogenoemde Common Reporting Standard (CRS).

In Nederland is vanaf 1 januari 2016 de Wet uitvoering Common Reporting Standard van kracht. Die wet verplicht financiële instellingen gegevens aan ons te geven over rekeningen van personen en organisaties die in het buitenland belastingplichtig zijn. Wij geven de gegevens over 2016 vanaf september 2017 door aan de belastingdiensten van die andere landen. Die buitenlandse belastingdiensten gaan zelf de gegevens controleren. Wij zijn daar niet bij betrokken.

Omgekeerd krijgen wij informatie over buitenlandse financiële rekeningen van personen en organisaties die Nederland als fiscaal woon- of vestigingsland hebben. Dit betekent niet automatisch dat u hier belasting moet betalen: wij controleren de gegevens eerst.

De gegevens die de CRS-landen gaan uitwisselen, zijn gegevens van natuurlijke personen en organisaties, zoals besloten vennootschappen, naamloze vennootschappen en vennootschappen onder firma, met een financiële rekening in een van de CRS-landen. Soms gaat het ook om gegevens van de uiteindelijk belanghebbenden van organisaties met zo'n rekening.

Aan welke CRS-landen gegevens moeten worden doorgeleverd kunt u nalezen via https://www.gegevensportaal.net/fatca/faq/#faq_276

Terug naar boven
Waar kan ik meer informatie vinden over FATCA?

Bekijk de informatie op de website van de IRS via http://www.irs.gov/Businesses/Corporations/Information-for-Foreign-Financial-Institutions (in het Engels)

Nederlandse Vereniging van Banken: https://www.nvb.nl/publicaties-standpunten/publicaties/3412/fatca.html (ook in het Nederlands)

Bij aanmelding op dit portaal krijgt u automatisch toegang tot de Community Gegevenspartners via http://www.cggp.nl/ Hier kunt u detailinformatie krijgen over FATCA en de manier waarop u de gegevens moet aanleveren.

Terug naar boven
Mag ik ook namens financiële instellingen/vestigingen insturen die niet in Nederland of op Bonaire, St. Eustatius of Saba gevestigd zijn?

FATCA: zie https://www.gegevensportaal.net/fatca/faq/#faq_136

CRS: Nee, dergelijke instellingen dienen via hun lokale belastingdienst gegevens aan te leveren. Dit geldt uiteraard alleen als het desbetreffende land meedoet aan CRS.

Terug naar boven
Waar kan ik meer informatie vinden over CRS?

Bekijk informatie op de OECD website via http://www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax-information/standard-for-automatic-exchange-of-financial-account-information-for-tax-matters-9789264216525-en.htm

Nederlandstalige CRS informatie op de Belastingdienst hoofdwebsite via http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/internationaal/vermogen/common_reporting_standard/

Leidraad FATCA/CRS via http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/brochures_en_publicaties/leidraad_fatca_crs

Bij aanmelding op dit portaal krijgt u automatisch toegang tot de Community Gegevenspartners via http://www.cggp.nl/ Hier kunt u detailinformatie krijgen over CRS en de manier waarop u de gegevens moet aanleveren.

Terug naar boven
Aan welke landen moeten gegevens worden doorgeleverd in het kader van CRS?

De CRS landenlijst kunt u vinden in de Stappenkaart FATCA en CRS gegevens (https://www.gegevensportaal.net/static/docs/Stappenkaart-Aanlevering-FATCA-CRS-gegevens.pdf)

Terug naar boven
Aanmelding levering FATCA/CRS-gegevens: het aanmeldproces
Welke keuze moet ik maken bij 'registratie gegevens - algemeen - betreft'?

Selecteer 'Aanmelding voor levering FATCA' als u gegevens in het kader van FATCA gaat aanleveren of zowel in het kader van FATCA als CRS gaat aanleveren.

Selecteer 'Aanmelding voor levering CRS' als u uitsluitend gegevens in het kader van CRS gaat aanleveren.

Selecteer 'Afmelden voor levering FATCA/CRS als u over het afgelopen jaar geen gegevens gaat aanleveren. Let op: doe dit alleen als u zowel geen FATCA als CRS gegevens hebt aan te leveren.
Wilt u zich definitief afmelden, stuur dan een e-mail naar gegevensuitwisseling@belastingdienst.nl. Vermeldt altijd de reden voor het afmelden.

Terug naar boven
Welke optie kies ik bij 'De gegevens worden aangeleverd door'?

Geef hier aan wie de gegevens bij de Belastingdienst gaat aanleveren

Kies 'door de financiële instelling zelf' als u zowel bron van de gegevens bent als de aanleveraar.

Kies 'door een ander onderdeel van de financiële instelling: zoals een vestiging/branche' als u meerdere GIIN's hebt en de gegevens door een ander bedrijfsonderdeel laat aanleveren, of als u zelf en voor andere onderdelen van het bedrijf gaat aanleveren.

Kies 'door een ander bedrijf' als u als berichtgever voor één of meerdere bedrijven gaat aanleveren.

Let erop dat uw keuze hier consistent is met wat u bij 'Voorgenomen aanlevering' hebt gekozen.

Terug naar boven
Wat moet ik invullen bij de 'Naam financiële Instelling'?

De volledige statutaire naam (de naam in de oprichtingsakte) van de financiële instelling die u wilt aanmelden.

Terug naar boven
FATCA: Wat moet ik invullen bij het GIIN?

Hier vult u het Global Intermediary Identification Number in, zoals u dat van de Amerikaanse Belastingdienst IRS hebt ontvangen. Hebt u nog geen GIIN of wilt u meer informatie over dit nummer? Raadpleeg dan http://www.irs.gov/Businesses/Corporations/FATCA-Foreign-Financial-Institution-Registration-Tool (in het Engels).

U kunt alleen een GIIN gebruiken dat is uitgegeven aan een financiële instelling in
Nederland of op Bonaire, St. Eustatius of Saba. Deze zijn te herkennen door de eindcijfers
528 of 535. Neem contact met ons op als dit problemen voor u oplevert.

Voer het nummer op inclusief punten. U kunt geen GIIN opgeven waarvoor al een registratie is voltooid. Wilt u een eerdere aanmelding aanpassen of intrekken? Neem dan contact met ons op, zie de FAQ-vraag over Ondersteuning.

Terug naar boven
Welke keuze maak ik bij 'Locatie'?

Selecteer de locatie van de financiële instelling die u wilt aanmelden. Het opgegeven GIIN moet overeenkomen met het land van de financiële instelling. Een financiële instelling in Nederland heeft altijd een GIIN dat eindigt op 528 en het GIIN van een instelling op Bonaire, St. Eustatius of Saba eindigt op 535.

Terug naar boven
Wat moet ik invullen bij 'RSIN nummer' / 'Dossier nummer' ?

Voor Nederland:
Vul hier het Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer (RSIN) in van de financiële instelling die u wilt aanmelden. Voer het nummer op zonder interpunctietekens. Wij controleren of het opgegeven RSIN voldoet aan de elfproef.

Voor Bonaire, St. Eustatius en Saba:
Vul hier het Dossiernummer op zoals u dat van de KvK Bonaire heeft ontvangen (zie http://www.bonairechamber.com/). Dit veld is optioneel; gebruik geen interpunctietekens.

Terug naar boven
Wat moet ik invullen bij 'Vestigingsadres' / 'Postadres'?

Hier geeft u het adres op waar de financiële instelling is gevestigd, of het postadres.

Voor Bonaire, St. Eustatius en Saba is het huisnummer niet verplicht en uiteraard geeft u geen postcode op. Vermeld bij de plaats ook het eiland.

Wilt u een postbus opgeven? Vul dan het woord 'Postbus' in bij adres, en het postbusnummer bij het huisnummer.

Terug naar boven
Wat moet ik invullen bij 'Vestigingsadres Aanleveraar'?

Hier geeft u het adres op waar de aanleveraar van de gegevens is gevestigd.

Voor Bonaire, St. Eustatius en Saba is het huisnummer niet verplicht en uiteraard geeft u geen postcode op. Vermeld bij de plaats ook het eiland.

Wilt u een postbus opgeven? Vul dan het woord 'Postbus' in bij adres, en het postbusnummer bij het huisnummer.

Terug naar boven
Wat moet ik invullen bij 'Naam Aanleveraar'?

Hebt u ervoor heeft gekozen om de gegevens door een ander onderdeel van uw instelling te laten aanleveren, vul dan hier de naam in van dat onderdeel.

Als u ervoor hebt gekozen om de gegevens door een andere instelling te laten aanleveren:
Vul hier de naam in van die instelling.

Terug naar boven
Welke keuze moet ik maken bij 'Land waar de Aanleveraar is gevestigd'?

Selecteer de locatie van de instelling die de gegevens gaat aanleveren. Het GIIN van de aanleveraar is optioneel maar moet overeenkomen met het land waar die aanleveraar is gevestigd.

Terug naar boven
FATCA: Wat moet ik invullen bij 'GIIN van de Aanleveraar'

Als een ander onderdeel van uw instelling de gegevens aanlevert, vult u hier het GIIN in van dat onderdeel. Laat dit veld leeg als u niet zelf, maar alleen namens andere financiële instellingen gegevens aanlevert.

Terug naar boven
Wat moet ik invullen bij 'RSIN van de Aanleveraar'

Voor Nederland:
Vul hier het RSIN in van de aanleveraar. Het veld is optioneel, maar als u het vult moet het nummer voldoen aan de elfproef. Gebruik geen interpunctietekens.

Voor Bonaire, St. Eustatius en Saba:
Laat dit veld leeg.

Terug naar boven
Wat moet ik invullen bij 'Welke persoon vertegenwoordigt het aanleverende bedrijf?'

Vul hier de gegevens in van de persoon die namens het bedrijf de gegevens gaat aanleveren bij de Belastingdienst. Dit is meestal niet de eigenaar/belanghebbende/uiteindelijk gerechtigde, maar degene die de gegevens daadwerkelijk gaat insturen.

Vul bij e-mailadres het persoonlijke e-mailadres in van de aanleveraar. Via dit adres zullen wij met u communiceren tijdens het aanleverproces (uitnodiging, herinnering etc.).

Vul bij mobiel nummer het persoonlijke mobiele nummer in van de aanleveraar. Op dit nummer krijgt u authenticatiecodes die u nodig hebt om toegang te krijgen tot het Portaal Financiële Instellingen (PFI).

De Belastingdienst gebruikt deze gegevens niet voor andere doeleinden.

Als uw aanvraag is verwerkt en u een account krijgt om gegevens aan te leveren via het Portaal Financiële Instellingen, krijgt u de mogelijkheid om eventueel andere collega's binnen uw bedrijf te autoriseren.

Terug naar boven
Welke keuze moet ik maken bij 'Gaat u FATCA gegevens aanleveren'?

Hier geeft u aan of u FATCA en/of CRS-gegevens bij de Belastingdienst gaat aanleveren. Het maakt hierbij niet uit of u voor uzelf, voor uzelf en andere bedrijfsonderdelen of namens andere bedrijven gaat aanleveren.

Kies 'Nee' als u geen gegevens gaat aanleveren. U krijgt in dat geval géén account op het Portaal Financiële Instellingen en zult door ons niet worden benaderd met een uitnodiging.

Bent u al eerder uitgenodigd voor het aanleveren van gegevens over betaal- en spaarproducten, beleggingsproducten en/of leenproducten? Dan hoeft u zich nu niet opnieuw aan te melden. U ontvangt automatisch een uitnodiging.

Wilt u zich weer afmelden voor gegevensaanlevering? Neem dan contact met ons op via gegevensuitwisseling@belastingdienst.nl

Terug naar boven
Wat moet ik invullen bij 'Over welke soort en hoeveelheid rekeningopgaven verwacht u opgave te doen?'

De rekeningopgaven van uw rekeninghouders kunt u aanleveren via de berichtenstroom 'betaal- en spaarproducten' of 'beleggingsproducten'. Geef hier per berichtenstroom aan, om hoeveel rekeninghouders het gaat. Het gaat hier alleen om het aantal US-persons en niet om eventuele overige rekeninghouders.

De keuze om de FATCA-gegevens via een bepaalde berichtenstroom aan te leveren hangt af van de eigenschappen van het financiële product en maakt deel uit van de legal opinion die u moet verkrijgen voordat u de gegevens aanlevert.

Levert u alleen gegevens aan in het kader van de CRS? Vat deze vraag dan op als een opgave van het aantal rekeningopgaven dat u onder die regeling gaat aanleveren.

Het is niet erg als u slechts een schatting kunt opgeven van het aantal rekeninghouders waarvoor u opgave gaat doen. Vul alleen '0' in als u zeker weet dat u voor de aangegeven berichtstroom niets zal gaan aanleveren.

LET OP: Als u zowel bij 'betaal- en spaarproducten' als 'beleggingsproducten' een 0 invult, nemen wij aan dat u niets heeft aan te leveren en krijgt u ook geen account op het portaal financiële instellingen. Als u niet voor uzelf maar wel namens andere instellingen gegevens gaat aanleveren, vult u de hoeveelheid rekeninghouders in die u namens die instellingen gaat aanleveren.

Terug naar boven
Welke keuze moet ik maken bij 'Reden voor niet aanleveren'?

Hier geeft u op waarom u over afgelopen jaar geen FATCA-gegevens gaat aanleveren bij de Belastingdienst.

Kies 'Ik heb mij onterecht aangemeld bij de IRS om FATCA gegevens aan te leveren' als u tot de conclusie bent gekomen dat uw registratie voor een GIIN nummer bij de Amerikaanse Belastingdienst, de IRS, onterecht was - bijvoorbeeld na inventarisatie van uw producten of rekeninghouders.

Let op: u moet zich dan ook bij de IRS afmelden.

Over afgelopen jaar niets te melden? Kies dan 'Ik ben een rapporterende financiële instelling maar ik heb op dit moment geen gegevens om aan te leveren.' Volgend jaar ontvangt u opnieuw een uitnodiging, tenzij u dan weer aangeeft geen rapporterende instelling te zijn.

Wilt u zich definitief afmelden? Neem dan contact met ons op (zie de FAQ vraag over ondersteuning). Daarnaast meldt u zich ook af bij de IRS.

Terug naar boven
Wat gebeurt er als ik alles heb ingevuld en op Verder klik?

Nadat u alle benodigde velden hebt ingevuld voeren wij een controle uit op de gegevens. Bij fouten krijgt u de gelegenheid deze te corrigeren en het opnieuw te proberen.

Zijn de gegevens juist, dan sturen wij een e-mail naar het opgegeven adres van de contactpersoon. Dit kan enkele minuten duren. Hebt u geen mail ontvangen? Controleer dan of deze niet in de map voor ongewenste mail (spam) is terecht gekomen. Klik in de mail op de bevestigingslink om de validatie van uw e-mailadres te voltooien.

U krijgt tenslotte een sms-bericht op het mobiele nummer dat is opgegeven. In het bericht staat een code die u op het scherm overneemt. Klik op 'bevestigen' om de validatie van uw mobiele nummer te voltooien.

Hebt u geen sms ontvangen? Het kan tot een minuut duren voordat u het bericht op uw toestel ontvangt. Kies de optie 'Nieuwe sms' als u het opnieuw wilt proberen. Levert dit ook geen resultaat, klik dan op 'bel code'. U wordt nu gebeld en de code zal na enkele ogenblikken worden voorgelezen door een computer. Neem de code over op het scherm en klik op 'bevestigen'.

De aanmelding is nu voltooid en zal in behandeling worden genomen. Dit duurt maximaal vijf werkdagen.
Na verificatie van de door u opgegeven gegevens krijgt u een account op het Portaal Financiële Instellingen (PFI) om uw gegevens aan te leveren en krijgt u toegang tot de community Gegevenspartners. Hier vindt u uitgebreide informatie over FATCA, het samenstellen van rekeningopgaven en de invoerapplicatie die u hiervoor kunt gebruiken.

Terug naar boven
Ik heb me aangemeld, maar hierbij een fout gemaakt / Ik heb me aangemeld maar wil dit weer ongedaan maken. Wat moet ik doen?

Stuur in dat geval een e-mail naar gegevensuitwisseling@belastingdienst.nl.

Terug naar boven
Wat moet ik invullen bij 'Er wordt ook aangeleverd namens de volgende GIIN nummers'?

Vul hier de GIIN nummer(s) in van de financiële instellingen waarvoor u (ook) FATCA-gegevens gaat aanleveren.

Let op: u kunt alleen Nederlandse GIIN's opgeven die eindigen op 528 of 535. Wilt u ook aanleveren voor andere GIIN's, geef deze hier dan niet op en raadpleeg deze informatie: https://www.gegevensportaal.net/faq/#faq_136.

Let op: U kunt hier nog geen RSIN's opgeven van de financiële instellingen waarvoor u CRS-gegevens gaat aanleveren. Stuur daarvoor een lijst de namen van die instellingen en hun RSIN's naar gegevensuitwisseling@belastingdienst.nl. Vermeld hierbij ook uw eigen bedrijfsnaam als berichtgever.

Terug naar boven
Waarom krijg ik geen toegang tot het portaal als ik heb aangegeven geen gegevens te gaan aanleveren?

U krijgt toegang tot het portaal als u daadwerkelijk gegevens gaat aanleveren. Als u in uw aanmelding aan ons aangeeft geen opgaven te willen doen, zult u daarom geen accountgegevens krijgen voor het portaal. Uiteraard leggen wij wel vast dat u zich bij ons hebt gemeld en dit heeft aangegeven.

Terug naar boven
Aanmelding levering FATCA/CRS-gegevens: belangrijke aandachtspunten
Waar moet ik op letten als ik voor meerdere financiële instellingen/vestigingen ga aanleveren?

Gaat u als berichtgever voor meerdere financiële instellingen aanleveren? Of levert u namens uw eigen instelling aan maar ook andere onderdelen/vestigingen/branches/members?

Vul dan de aanmelding volledig in voor de eerste instelling en geef voor de andere instellingen alleen het GIIN op bij de optie 'Er wordt aangeleverd voor de volgende GIIN nummers'.

Levert u namens niet-Nederlandse/niet-BES GIIN's aan? Kijk dan hier https://www.gegevensportaal.net/faq/#faq_136

Terug naar boven
FATCA: Ik heb meer GIIN's voor mijn financiële instelling, bijvoorbeeld omdat ik meer vestigingen heb. Kan ik alle rekeningopgaven onder één GIIN aanleveren bij de Belastingdienst?

Nee, dat is niet mogelijk. Meldt elke GIIN bij ons aan waarvoor u US-person rekeninghouders hebt.

Terug naar boven
Kan ik, als ik namens meerdere financiële instellingen ga aanleveren, in één aanmelding zowel instellen uit Nederland als op Bonaire, St. Eustatius als Saba opgeven?

Nee, doorloop eerst een aanmelding voor alle Nederlandse instellingen en dan een andere voor de instellingen op Bonaire, St. Eustatius of Saba.

Terug naar boven
Op welke manieren kan ik gegevens inzenden na het aanmelden?

Standaard krijgt u een account op het Portaal Financiële Instellingen (PFI) waar u uw gegevensbestand kunt uploaden. Heeft u een Digipoort aansluiting voor Bank- en Beleggingsproducten? Dan kunt u ervoor kiezen (ook) via elektronisch berichtenverkeer in te zenden. Let erop dat het verwerkingsverslag via hetzelfde kanaal wordt verzonden als waarop u het gegevensbestand hebt in ingezonden.

Levert u aan vanaf Bonaire, St. Eustatius of Saba? Dan kunt u alleen via het PFI inzenden.

Terug naar boven
FATCA: mag ik ook gegevens aanleveren van instellingen met een niet-Nederlands/niet-BES GIIN?

In principe verwerkt de Nederlandse Belastingdienst alleen opgaven van instellingen met een Nederlands of BES-eiland GIIN nummer. Toch zijn er twee situaties waarin u van deze regel mag afwijken. Er gelden dan wel een aantal voorwaarden:

Situatie 1: U levert namens uzelf en andere vestigingen van uw bedrijf.
Tenminste één vestiging dient een Nederlands (eindigend op 528) of BES (eindigend op 535) GIIN te hebben. Een Nederlandse vestiging heeft een RSIN, een vestiging op de BES-eilanden krijgt van de Belastingdienst een apart fiscaal nummer toegewezen. Zorg ervoor dat deze vestiging bij ons wordt aangemeld via https://www.gegevensportaal.net/fatca/aanmelden/. Stel ten slotte een gegevensbestand samen met als bron de eerder aangemelde vestiging. De overige vestigingen neemt u in hetzelfde bestand op met hun eigen GIIN in het blok 'AfwijkendGIIN'. Dat mogen ook vestigingen zijn met een niet-Nederlands/niet-BES GIIN.

Situatie 2: U levert niet voor uzelf aan, maar namens uw klanten als berichtgever.
Tenminste één klant dient een Nederlands (eindigend op 528) of BES (eindigend op 535) GIIN te hebben. Een Nederlandse vestiging heeft een RSIN, een vestiging op de BES-eilanden krijgt van de Belastingdienst een apart fiscaal nummer toegewezen. Zorg ervoor dat klant vestiging bij ons wordt aangemeld via https://www.gegevensportaal.net/fatca/aanmelden/. Stel ten slotte een gegevensbestand samen met als bron de eerder aangemelde klant. De overige vestigingen neemt u in hetzelfde bestand op met hun eigen GIIN in het blok 'AfwijkendGIIN'. Dat mogen ook klanten zijn met een niet-Nederlands/niet-BES GIIN.

Kunt of wilt u hieraan niet voldoen, lever dan de niet-Nederlandse/BES opgaven aan bij de Belastingdienst van het land waar het GIIN onder valt (Model 1). Bij sommige landen/gebieden dient u zelf direct aan te leveren bij de IRS (Model 2), dit kunt u nalezen op https://www.treasury.gov/resource-center/tax-policy/treaties/Pages/FATCA.aspx
Om op te zoeken onder welk land een bepaald GIIN nummer valt, kijkt u op https://apps.irs.gov/app/fatcaFfiList/flu.jsf

Terug naar boven
CRS: Ik heb al een account op het portaal, moet ik me nogmaals aanmelden nu ik (ook) CRS gegevens ga aanleveren?

Nee, er is in dat geval geen aanmelding nodig. U kunt uw bestaande account op het portaal (ook) gebruiken voor het aanleveren van CRS gegevens.

Terug naar boven
Ik ga namens meerdere partijen gegevens aanleveren, krijg ik ook meerdere accounts op het portaal?

Ongeacht of u alleen voor uzelf of (ook) namens andere partijen gegevens gaat aanleveren ontvangt u één account op het portaal. Via dat account kunt u zoveel bestanden inzenden als nodig is, met verschillende GIIN's en/of RSIN's. Let er wel op dat u de aan te leveren partijen vooraf bij ons bekend maakt.

Bestaande gebruikers met meerdere accounts worden in de komende tijd overgezet.

Terug naar boven
Financiële instellingen op de BES-eilanden: welke RSIN's gebruik ik bij het aanmaken van opgaven?

Bent u een financiële instelling op Bonaire, St. Eustatius of Saba? Dan krijgt u van ons - na uw aanmelding op https://gegevensportaal.belastingdienst.nl/fatca/aanmelden/ een nummer toegewezen dat u in het gegevensbestand kunt opnemen op de plaats van het RSIN van de bron en de berichtgever. Dit nummer is geen RSIN, maar dient te worden gebruikt om uw aanlevering logistiek te kunnen afhandelen. Het voldoet daarvoor aan de elf-proef.

Terug naar boven
Aanmelding levering FATCA/CRS-gegevens: ondersteuning
Waar kan ik terecht als ik meer vragen heb of ondersteuning nodig heb?

Hebt u nog vragen na het lezen van de FAQ of hebt u ondersteuning nodig? Stuur dan een e-mail aan: gegevensuitwisseling@belastingdienst.nl

Terug naar boven