Aanmelden voor aanleveren van uitbetaalde bedragen aan derden

Hebt u iemand betaald voor bepaalde werkzaamheden of diensten? Dan moet u de uitbetaalde bedragen misschien aan ons aanleveren. Dat moet als degene die de betalingen krijgt, aan deze voorwaarden voldoet:

  • Hij is niet bij u in dienst.
  • Hij factureert niet, of stuurt een factuur zonder btw. (geldt voor een inhoudingsplichtige uitbetaler)
  • Hij voert de werkzaamheden of diensten niet uit als ondernemer. (geldt voor een niet-inhoudingsplichtige uitbetaler)

Deze betalingen moet u bijvoorbeeld aanleveren:

  • betalingen aan freelancers voor schoonmaken, onderhoud, verbouwingen en andere klusjes
  • betalingen aan sprekers en auteurs betalingen aan deelnemers aan medische proeven

Let op! Betalingen aan vrijwilligers die onder de vrijwilligersregeling vallen, hoeft u niet aan ons door te geven. Meer informatie over de vrijwilligersregeling vindt u in paragraaf 18.20 van het 'Handboek Loonheffingen'.

U levert de gegevens bij ons aan via het portaal voor uitbetaalde bedragen aan derden. Hebt u nog geen account? Dan kunt u via onderstaand aanmeldformulier een account aanvragen. Als uw verzoek wordt geaccepteerd krijgt u van ons login gegevens waarmee u kunt inloggen op het portaal.

Veelgestelde vragen

Hebt u vragen met betrekking tot het aanmelden en/of inloggen? Lees dan de veelgestelde vragen.

Handleiding uitbetaalde bedragen aan derden

Download de handleiding 'Opgaven uitbetaalde bedragen aan derden' om meer te lezen over uitbetalingen aan derden, hoe u een gegevenslevering samenstelt en instuurt naar de Belastingdienst.

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *. Waar in het formulier over 'bedrijf' wordt gesproken, bedoelen wij ook stichtingen, verenigingen, instellingen enzovoorts.

Registratie gegevens
Algemeen
Hier vult u de naam van uw bedrijf of het bedrijf waarvoor u wilt gaan aanleveren in. Indien u als particulier wilt gaan aanleveren vult u hier uw eigen naam in.
9 cijfers, elfproef + 'l' + twee cijfers ongelijk aan ’00’
9 cijfers, elfproef
Adres aanleveraar
Hier vult u uw adresgegevens in als berichtgever. Dit is het adres van uzelf of het bedrijf waar u voor werkt. Als u namens andere bedrijven aanlevert vult u hier uw eigen adres in.
Persoonlijke gegevens aanleveraar
Hier vult u uw eigen gegevens in.
Vul ter verificatie nogmaals uw e-mailadres in.
Vul ter verificatie nogmaals uw mobiele telefoonnummer in.
Dit telefoonnummer zal gebruikt worden voor telefonisch contact. Vermeld bij niet-nederlandse telefoonnummers de landcode (bijvoorbeeld: +32 1234567890)