Het portaal Mandatory Disclosure (DAC6) is bestemd voor intermediairs en belastingplichtigen om potentieel agressieve grensoverschrijdende fiscale constructies te melden bij de Belastingdienst. Het gaat om fiscale constructies waarbij inwoners van verschillende landen zijn betrokken en die mogelijk gebruikt worden om belasting te ontwijken. Ook kunt u via het portaal een eerdere melding corrigeren.

Inloggen op het portaal

Log in met uw DigiD of eHerkenning. Er is geen accountregistratie vereist.

In English

The Mandatory Disclosure (DAC6) portal is designed for intermediaries and taxpayers to report potentially aggressive cross-border tax arrangements to the Netherlands Tax and Customs Administration of the Netherlands. These tax arrangements involve residents of different countries and these may be used to avoid taxes. Additionally, you can use the portal to correct a filed previous report.

Logging into the portal

You can log in using your DigiD or eHerkenning. No account registration is required.

Inloggen met eHerkenning Inloggen met DigiD

Via dit portaal kunt u documenten digitaal versturen naar Toeslagen.

Inloggen op het portaal

U kunt zelf geen account aanvragen. Wij sturen u bericht als u gegevens bij ons moet aanleveren. Daarna kunt u inloggen met uw DigiD.

Inloggen met DigiD

CbC Notificaties/CbC Notifications

Het formulier County-by-Country (CbC) Notificatie is bestemd voor groepsentiteiten die een fiscale woonplaats in Nederland hebben en die onderdeel zijn van een multinationale groep met geconsolideerde groepsomzet vanaf € 750 miljoen. Via het formulier County-by-Country (CbC) Notificatie kunt u jaarlijks bij de Belastingdienst aangeven welke entiteit de gegevens gaat rapporteren.

Naar het formulier

In English

The County-by-Country (CbC) Reporting form is intended for group entities that have a tax residence in the Netherlands and are part of a multinational group with a consolidated group revenue of €750 million or more. Through the CbC Reporting form, you can annually inform the Netherlands Tax Administration which of the entities within the group is the Reporting Entity.

Proceed to the form (select 'English' at the top-right of the page)